Základné informácie o Cyklostopách

SVK

CYKLOSTOPY – lesné singletraily umiestnené v mestských lesoch pri Starej Ľubovni, pod Oslím vrchom hneď za krásnym Ľubovnianskym hradom. Môžete nájsť viac ako 12 km singletrailov poprepájaných hustou sieťou cyklistických chodníkov rôznych náročností. Najvyšší bod na Cyklostopách je vo výške 865 m.n.m., na začiatku Vlčej a Jelenej stopy. Najnižším bodom je koniec Vlčej stopy v nadmorskej výške 600 m.n.m.. Momentálne sa na Cyklostopách nachádza 7 jednosmerných trailov, 1 obojsmerný trail (Jazvečia stopa) a 1 výstupový trail.

Vlčia stopa – najdlhší a najtechnickejší trail plný nepredvídateľných zákrut. (3km – ľahký až stredne ťažký)

Medvedia stopa – rýchly trail s veľkými, medvedími skokmi. (600m – ťažký)

Jelenia stopa – vedie po hrebeni hory a preverí všetky vaše jazdné schopnosti a kondíciu. Jazdí sa hore a dole, rýchlo aj pomaly a najkrajšie výhľady sú práve tu. (2,4km – ťažký)

Rysia a Diviačia stopa – sú postavené v najstrmších terénoch pre skúsených jazdcov, ktorým nechýba odvaha. Hlavne Diviačia stopa je určená bicyklovým profesionálom. (450m a 350m – veľmi ťažký)

Srnčia stopa – najrýchlejší, najskákavejší a najviac zvlnený trail. (1,7km – ľahký)

Upozornenie: Cyklostopy sú jednosmerné cesty, ak nie je označené ináč. Sú určené iba pre bicykle. Pri jazde je povinné mať prilbu. Cyklisti sa po všetkých cestách, chodníkoch a singletrailoch pohybujú na vlastné riziko. Správca nezodpovedá za prípadné škody a zranenia spôsobené na tratiach a v okolitom teréne.  

PL

Cyklostopy – to wąskie, leśne ścieżki typu „singletrack” przeznaczone do jazdy na rowerze górskim. Znajdują się one na pogórzu lubowniańskim  w okolicach zamku w Starej Ľubovni. Można tu znaleźć ponad 12 km tras połączonych z gęstą siecią ścieżek rowerowych o różnym stopniu trudności. Nazwy poszczególnych tras inspirowane są ścieżkami zwierząt leśnych, które służą jako szybka orientacja w terenie, a równocześnie charakterystyka profilu trasy.

Trasa Wilka – najdłuższa i najbardziej wymagająca technicznie – pełna niespodziewanych zakrętów (dł.3 km – średnia trudność). Trasa Niedźwiedzia – szybka trasa z dużymi, długimi skokami (dł. 0,6 km – trudna). Trasa Rysia – szlak zbudowany w najbardziej stromym terenie dla doświadczonych, którym nie brakuje odwagi (dł. 0,45 km – b. trudna ). Trasa Jelenia – prowadzi wzdłuż grzbietu górskiego i zweryfikuje wszystkie wasze umiejętności  oraz kondycję. Jeździe się tu w górę i w dół, szybko i wolno oraz oferuje najpiękniejsze widoki (dł. 2,4 km – ciężkie). Trasa Dzika – stroma trasa bez skoków, ale przeznaczona dla profesjonalnych rowerzystów  (dl.0,35 km – b. trudna). Trasa Sarny – najszybszy, z największą ilością skoków i najbardziej pofałdowany szlak (dł. 1,7 km – łatwy).

OSTRZEŻENIE / Trasy są jednokierunkowe i dozwolony jest tylko zjazd. Są przeznaczone wyłącznie dla rowerów. Podczas jazdy obowiązkowo należy mieć kask. Na wszystkich szlakach rowerzyści poruszają na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia powstałe na torach i otaczającym terenie.

ENG

Cyklostopy – forest singletracks are narrow trails designed for mountain bike riding located in the mountain range Ľubovnianska Vrchovina behind Stará Ľubovňa Castle. You can find here more than 12 kilometers of singletracks, connected in a dense network of bike trails, with various difficulty levels. Names of the trails are inspired by forest animals´ paths and are used for fast orientation in terrain. At the same time, they represent each trail´s profile.

Wolf trail – the longest and the most technical trail full of unpredictable turns (3 kms – more difficult). Bear trail – fast trail with big, massive jumps (0,6 km – very difficult). Lynx trail – trail build in the steepest terrain for experienced riders, who don´t lack the courage (0,45 km extremely difficult). Deer trail – leads throughout a mountain ridge. It will definitely test your form and your riding skills (2,4 km very difficult). Wild boar trail – steep trail without jumps, designed for bike professionals (0,35 km – extremely difficult). Roe trail – the fastest, the jumpiest and the most crooked trail (1,7 km – easy)

Warning: Cyklostopy are one-way trails and only downhill ride is allowed. Trails are designed for the bicycles only. It is obligatory to wear a helmet. Use of all trails is at riders´ own risk. Trail keeper is not responsible for potential damages or injuries caused on the trails or in surroundings.